Анкетування

Шановні здобувачі освіти!

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інженерії та управління Національного авіаційного університету» запрошує вас долучитися до онлайн-опитування з метою розвитку ефективної комунікації та взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу, а також підвищення рівня надання освітніх послуг.

 

 

Анкета для студентів випускних курсів

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти  щодо якості освітньої програми та задоволеності методами навчання та викладання в  ВСП «КІУтЗ НАУ»

Анкета відповідності організації та умов освітнього процесу очікуванням педагогічних та науково-педагогічних працівників ВСП «Фаховий  коледж інженерії, управління та землевпорядкування»