В.о. директора

П.І.Б: 
Параніч Віктор Петрович
Посада: 
В.о. директора
Body: 
Кандидат психологічних наук, доцент, викладач вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання «викладач – методист», «Відмінник освіти України». Автор 17 наукових праць, співавтор двох навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів, чотирьох патентів на винахід та п’яти патентів на корисну модель. Е-mail: paranich2312@gmail.com