Відділення економіки та права

Завідувач відділення
Гаврутенко Леся Анатоліївна
Протягом навчального року на відділенні систематично проводиться робота щодо організації навчально-виховного процесу відповідно до чинної нормативно-правової бази, комплексного плану роботи ПЕК НАУ та відділення. Досягнення мети – підвищення якості надання освітніх послуг - реалізовується через проведення на відділенні організаційної, навчальної, виховної та науково-методичної роботи.

     Викладацький склад відділення – команда висококваліфікованих викладачів, педагогів, майстрів своєї справи, серед яких кандидати економічних наук, кандидати педагогічних наук, викладачі-методисти, старші викладачі, спеціалісти вищої, І та ІІ категорій. Викладачі передають свої знання, практичний і життєвий досвід студентам. Під керівництвом завідувачки відділення, Гаврутенко Лесі Анатоліївни, навчається понад 150 студентів за спеціальностями 5.03050401 «Економіка підприємства», 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» та 5.03040101 «Правознавство».

     Випускники відділення продовжують навчатися на відповідних кафедрах Національного авіаційного університету, ДНВЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана та в інших ВНЗ України.

     Для ефективної підготовки фахівців у сучасних умовах на відділенні впроваджуються передові інноваційні технології навчання, створюються умови для набуття студентами практичних умінь та навичок. До послуг студентів бібліотека, читальна зала, комп’ютерні кабінети, спортивна зала, стадіон, буфет, медичний пункт.

     Навчальний процес на відділенні здійснюється на основі базової загальної середньої освіти через оволодіння знаннями, уміннями та навичками з таких циклів підготовки:

     - загальноосвітніх дисциплін;

     - гуманітарної підготовки;

     - природничо-наукової та загальноекономічної підготовки;

     - професійної та практичної підготовки.

     Навчальний процес включає лекційні, практичні, лабораторні і семінарські заняття, групові та індивідуальних консультації, навчальні та переддипломну практики, самостійну роботу студентів.

     Студенти відділення – майбутні фахівці, відпрацьовують практичні навички на базі провідних сучасних підприємств різних галузей економіки, з якими коледж підтримує партнерські стосунки.

      З метою організації обліку успішності та відвідування занять студентами кожний місяць проводиться аналіз атестації студентів з усіх дисциплін та аналіз відвідування занять.

    Протягом навчального року проводяться індивідуальні бесіди зі студентами та батьками, в усіх групах двічі на семестр проводяться батьківські збори. Основна увага приділяється індивідуальному підходу роботи в групах.

     Студенти відділення беруть активну участь в усіх коледжійних, міських і державних заходах. Згідно з комплексним планом роботи коледжу з метою ознайомлення студентів з історичними місцями України, виховання почуття патріотизму, а також всебічного розвитку студентів проведяться екскурсії до музеюів у Нові-Петрівці, до Почаєва, до Кам’янця-Подільського, по історичних місцях м. Києва, м. Львова та ін.

    Студенти беруть активну участь в конкурсах, олімпіадах: Міжнародному мовно-літературного конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, міській олімпіаді серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва з гуманітарних дисциплін, Міжнародній виставці «Освіта та кар’єра», міському конкурсі танців, у змаганнях з футболу. У складі команди коледжу з міні-футболу та баскетболу студенти відділення перемагають в першостях м. Києва серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

     Щороку студенти відділення беруть участь у виховних заходах, що проводяться ПЕК НАУ: у святі Першого дзвоника та Дня працівників освіти, засіданнях профкому студентів коледжу, та заходах що ним проведені, зокрема, «Конкурсі соціальних проектів», у вечорі відпочинку «Осінній бал знайомств», Міжнародному дні відмови від тютютнопаління, у заходах традиційного свята «День здоров’я».

   Студенти беруть активну участь у заходах тижня економічних дисциплін, зокрема, конкурсах реклами спеціальностей, універсального ярмарку, економічного двобою, бізнес-клубу.

    Викладачами відділення проводиться кропітка робота з обдарованою студентською молоддю, яка бере участь у багатьох науково-практичних конференціях, які проводяться в коледжі, Національному авіаційному університеті, НТУУ КПІ, ДВНЗ КНЕУ та інших ВНЗ України.