Відділення інженеріі програмного забезпечення

Завідувач відділення
Гришко Ніна Олександрівна

На відділенні програмування та комп’ютерної обробки інформації навчається понад 300 студентів. Навчання здійснюється за двома спеціальностями: «Розробка програмного забезпечення» та «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації».

Із спеціальності: «Розробка програмного забезпечення» термін навчання - 4 роки на базі 9 класів. Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст. Кваліфікація - «технік-програміст».

Ви будете знати:
- мови і методи програмування С/С++, Delphi, C#;
- машинно-орієнтовані мови програмування ASSEMBLER;
- бази даних і ситеми управління базами даних;
- технології програмної інженерії, проектування архітектури програмних систем, управління проектами з розробки програмного забезпечення та інших напрямків професійного спрямування.
Ви будете вміти:
- розробляти, створювати та супроводжувати програмні продукти;
- створювати та підтримувати веб-системи різного типу (працювати програмістом на підприємстві);
- адмініструвати комп’ютерні мережі та сервери баз даних (працювати системним адміністратором).

Випускники спеціальності «Розробка програмного забезпечення» зможуть працювати в будь-якій галузі народного господарства.

Із спеціальності: «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації» термін навчання – 3,5 роки на базі 9 класів. Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст. Кваліфікація - «технолог з комп’ютерної обробки інформації».

Ви будете знати:
програми верстання Adobe InDesign, Adobe PageMaker, QuarkXPress;
програми векторної графіки Adobe Illustrator, Corel Draw;
програму Adobe Photoshop - для втілення Ваших найпотаємніших дизайнерських мрій;
сучасні друкарські технології.
Ви будете вміти:
професійно створювати макети журналів, газет, книг;
розробляти дизайн різноманітної пакувальної продукції, етикеток, наклейок, візиток, рекламних листівок, білбордів;
працювати на поліграфічних підприємствах, в інтернет-виданнях, рекламних агенціях, друкарнях, видавництвах.

Випускники спеціальності «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації» працюють на підприємствах галузі «Видавничо-поліграфічна справа».

На відділенні працюють висококваліфіковані фахівці з багатим досвідом педагогічної діяльності та роботою за фахом, що забезпечує високий рівень підготовки молодших спеціалістів.

Практичні заняття проводяться в кабінетах обчислювального центру, які мають необхідне програмне забезпечення і сучасну комп’ютерну базу.

Практична підготовка студентів здійснюється під час проходження ними практики на таких підприємствах: ТОВ «Аванпост-Прим», ТОВ «МЕГА-ПРЕС», ТОВ «МЕГА-ЗБУТ» , НВП «Аеротехніка» та на інших підприємствах галузі.

Студенти відділення постійно займають призові місця на міських олімпіадах та конкурсах серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації м.Києва: з математики, інформатики, програмування.

На відділенні щороку проводяться тижні спеціальності.

Випускники відділення працюють на різноманітних державних підприємствах, у приватних фірмах та у видавничих підприємствах галузі. Більшість студентів продовжують навчання з обраної спеціальності у Національному авіаційному університеті, Львівській Академії друкарства, НТУУ «КПІ» та інших ВНЗ України.