Відділення телекомунікаціі та компьютерного дизайну.

Завідувач відділення
Тарасюк Катерина Іванівна

На відділенні навчаються понад 200 студентів. Технічне відділення здійснює підготовку студентів зі спеціальності 5.05090201 “Виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури”. Форма навчання денна. Термін навчання: на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) – 4 роки. Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст. Кваліфікація фахівця – радіоелектронік.

Педагогічний склад відділення – команда висококваліфікованих викладачів, майстрів своєї справи, серед яких старші викладачі, спеціалісти вищої, І та ІІ категорій.

Випускники відділення мають достатній рівень підготовки для проведення професійної діяльності на підприємствах галузі, де виконується проектування, виробництво, експлуатація, а також обслуговування і ремонт електронної побутової апаратури.

Молодший спеціаліст-радіоелектронік здійснює обслуговування та ремонт різноманітної за функціональним призначенням електронної побутової апаратури: телевізійної техніки; радіоприймальних пристроїв; акустичних приладів; аудіо-та відеотехніки; радіотелефонів; системних блоків персональних комп’ютерів, периферійних пристроїв електронно-обчислювальних машин, офісної техніки, контрольно-вимірювальної апаратури тощо.

Практичні заняття проводяться в сучасних лабораторіях де встановлені радіоелектронні пристрої, макети, стенди, прилади для діагностики пошкоджень телеприймачів, відеомагнітофонів, іншого радіотелевізійного обладнання та в віртуальних лабораторіях.

Студенти технічного відділення проходять практику на таких підприємствах: ВО «Київприлад»; ДАХК «Артем»; КП «Київтрактородеталь»; ВАТ «Завод «Маяк»» та на інших підприємствах радіоелектронної галузі.

Майже 60% випускників відділення продовжують навчання за рівнем бакалавра у коледжі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом: “Радіоелектронні апарати”. Окрім цього, випускники продовжують навчатися на відповідних кафедрах Національного авіаційного університету, «НТУУ «КПІ» та в інших ВНЗ України.

Випускники технічного відділення працюють на державних та приватних промислових підприємствах (техніком-конструктором, техніком-технологом, техніком ОЦ, техніком з експлуатації і ремонту устаткування), в наукових установах, організаціях та фірмах, діяльність яких пов’язана з використанням, обслуговуванням та ремонтом електронної побутової апаратури й електронно-обчислювальної техніки.