Відділення управління та журналістики (№4)

Завідувач відділення
Гоменюк Віта Анатоліївна

На відділенні навчаються студенти за спеціальностями:

061 Журналістика; 075 Маркетинг; 081 Право; 242 Туризм 

vita.homeniuk@kitu.nau.edu.ua