Студентська науково-практична конференція

 

25 травня 2023 року в коледжі відбулася студентська науково-практична конференція «Наукові пошуки студентства – вклад у Перемогу України», метою якої було дослідження проблем та перспектив розвитку напрямів майбутньої професійної діяльності, інтересів молоді, їх наукових пошуків в складний воєнний та післявоєнний   час, які принесуть користь нашій державі.

Тематика статей і доповідей різнобічна, але всі їх поєднує прагнення студентів оволодівати методами наукового дослідження,  такими як: спостереження, аналіз отриманих результатів, узагальнення, експеримент, опис, індукція,  дедукція тощо, які  покращують розвиток особистості студента,  сприяють більш ефективному засвоєнню знань з навчальних дисциплін та формуванню його як фахівця, допомагають швидкому працевлаштуванню випускника у майбутньому, удосконалюють його ораторські та комунікативні здібності. Важливим є також дотримання в роботах, поданих на конференцію, принципу академічної доброчесності, спрямування на вироблення відповідальності за толерування думок інших, взаємоповага та підтримка, гідна та моральна поведінка під час навчального процесу та поза ним.

В резолюції конференції відображена необхідність орієнтувати наукові дослідження студентів на впровадження в проектну практику, а також розвиток і розширення професійних уявлень  на  сучасному етапі.