Захист дипломних проектів студентів спеціальності 5.05150103 «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації»

     23-24 лютого 2015 року відбувся захист дипломних проектів студентів спеціальності 5.05150103 «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації».

     Комісія по захисту дипломних проектів працювала в складі: голова комісії - Іванко А.І., к.т.н., доцент Поліграфічного інституту НТУ «КПІ», Родіонов П.Ю. – голова ЦК, Віхоть О.М., Титок І.В., Соболєва Н.І., Миронович Р.І., Анненков В.П.  

     Було розглянуто 30 студентських робіт, найкращими роботами комісія відмітила дипломні проекти студентів Порубая М., Чича Б., Музики І., Інюшина В., Бабієнко О.

     Дякуємо студентам за їх роботу та бажаємо успіхів!