Студ рада

У Промислово-економічному коледжі НАУ активно діє студентське самоврядування. Головною метою студ. ради є захист інтересів студентів, всіх форм та видів. Також Ми допомагаємо розвитку творчого потенціалу та формування молодих лідерів. На даний момент Студентська рада активно співпрацюємо с профспілковим комітетом та адміністрацією коледжу.
 

Сектор навчально – наукової роботи

ž  Залучення студентів коледжу до наукових досліджень, участі у науково практичних конференціях.

ž  Сприяння у створенні груп студентів для поїздок на наукові форми та забезпечення їх необхідними документами.

ž  Подача рекомендацій для отримання додаткових стипендій та винагород студентам-відмінникам та іншим студентам*…

Сектор орган. дозвілля та морально - етичного виховання

ž  Організація культурно відпочинку студентів університету

ž  Популяризація здорового способу життя та залучення студентів університету до занять у спортивних секціях.

ž  Організація тематичних вечорів, конкурсів, диспутів, культурно-масових заходів.

Сектор інформації, соціологічних досліджень та інших зв’язків

ž  Інформування студентів про рішення «Студентської ради», адміністрації..

ž  Підтримка взаємозв'язків навчальними закладами; здійснення обміну студентськими делегаціями між навчальними закладами та інші види співпраці з ними.

ž  Співпраця с благодійними фондами та іншими установами;

Задля забезпечення умов всебічного і вільного розвитку особистості студента студрада спрямовує свою діяльність за різними напрямками: науково-дослідницький, культурний, громадський, спортивний тощо. Найактуальнішим питанням для кожного студента всіх часів залишається порозуміння з адміністрацією університету та його професорсько-викладацьким складом, і саме зв'язуючою ланкою в цій системі є Студентська Рада, яка сприяє встановленню гармонійних відносин та захищає права і інтереси студентів. Важливим аспектом в діяльності студради є пропаганда здорового способу життя та активного, цікавого і корисного використання вільного часу.

Студентське самоврядування ПЕК НАУ ставить перед собою такі завдання: 
• захист прав та інтересів студентів, вирішення їх соціальних проблем, створення умов для покращення їх матеріального становища; 
• забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 
• забезпечення інформаційної, молодіжної, правової, психологічної допомоги студентам (спільно з відповідними службами); 
• розвиток самоврядування в університеті, залучення студентів до участі в цих процесах; 
• сприяння науковій та творчій діяльності студентів; 
• розвиток наукових та гуманітарних контактів зі студентами інших ВНЗ, молодіжними організаціями, що діють в Україні та поза її межами. 

 

Наші координати: 
вул. Метробудівська, буд. 5-а, кабінет 348
тел.: (063)-132-29-06 
Голова студентської ради ПЕК НАУ – Клименко Владислав