Облік і оподаткування

Код спеціальності: 
071
Передумови: 
На базі 9 класів
Форма навчання: 
Денна форма навчання
Термін навчання: 
3 - роки
Галузь знань: 
071 Облік і оподаткування
Спеціальність: 
Спеціалізація Аудит в системі економічного контролю
Кваліфікація фахівця: 
молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку
Освітній ступінь фахівця: 
молодший спеціаліст

Облік – це визнана історією спеціальність!

Без бухгалтерського обліку бізнес був би некерованим. Вивчаючи спеціальність «Облік і оподаткування», Ви відкриєте для себе таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, оволодієте мистецтвом бухгалтера, аналітика і аудитора. Це надасть Вам унікальну можливість отримати сучасну освіту, що поєднує багатогранні знання фінансиста і економіста, аналітика і ревізора, менеджера і наукового працівника. Такі знання необхідні кожному керівнику і приватному підприємцю, будь-якій освіченій людині.

Ви будете знати: 

Під час навчання ви отримаєте навики професійної роботи у таких галузях:

-         бухгалтерський облік як інформаційна модель економічного суб’єкта, його виробничо-господарської і фінансової діяльності;

-         аналіз і прогнозування фінансово-економічних ситуацій;

-          планування, контроль і мінімізація оподаткування підприємства;

-         використання бухгалтерської інформації для вироблення управлінських рішень як перспективного, так і поточного характеру;

-         прийняття неординарних управлінських рішень на основі фундаментальних знань правових норм господарювання і оподаткування;

-         організація аудиту як найважливішого елемента інфраструктури ринкової економіки.

Ви будете вміти: 

Головні фахові дисципліни:

Навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) спеціальності «Облік і оподаткування» передбачена ґрунтовна фундаментальна економічна підготовка. Велика увага в процесі навчання приділена формуванню циклу дисциплін професійно-практичної підготовки, які формують знання і вміння необхідні випускникам для успішної роботи на керівних посадах бухгалтерських та фінансово-економічних служб у різних сферах та галузях економіки. Особливістю підготовки фахівців у галузі обліку і аудиту за вказаним напрямом є те, що отримані знання та вміння можуть бути використані практично у всіх сферах та галузях економіки. Навчальні плани повністю відповідають вимогам роботодавців і насичені сучасними дисциплінами професійно-практичної підготовки з вивчення бухгалтерського обліку, фінансово-економічного аналізу, управлінського обліку, фінансового обліку, податкового обліку, обліку у зарубіжних країнах, аудиту, обліку в банках, обліку зовнішньоекономічної діяльності тощо

Ви зможете працювати: 

на посадах:

-         головного бухгалтера;

-         провідного бухгалтера міжнародної фірми;

-         фінансового менеджера;

-         керівних працівників відділів обліку і звітності в міністерствах та відомствах;

-         наукового співробітника.

-         аудиторів.

 

Працевлаштування

Фахівець з обліку і оподаткування може працювати на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, у контрольно-ревізійних службах, вітчизняних і міжнародних аудиторських фірмах, в науково-дослідних і вищих навчальних закладах на посадах:  головного бухгалтера, фінансового директора, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, керівника аудиторської фірми, аудитора, бухгалтера-експерта, наукового співробітника, викладача облікових дисциплін тощо.