Накази про зарахування на навчання за контрактом

Опубліковано накази про зарахування на навчання до Промислово-економічного коледжу Націонльного авіаційного університету у 2016 році за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб. Тексти наказів та додатки зі списками зарахованих осіб знаходяться за посиланням:http://pek.nau.edu.ua/abituriient/1002-nakazy-pro-zarahuvannya-na-navchannya-za-kontraktom