Ліцензії та сертифікати

Ліцензія на вищу освіту

Ліцензія на фахову передвищу освіту

Сертифікати про акредитацію

  • Бакалавр

072 Фінанси, банківська справа та страхування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

123 Комп'ютерна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

  • Молодший спеціаліст

073 Менеджмент

121 Інженерія програмного забезпечення (ОПП Розробка програмного забезпечення)

193 Геодезія та землеустрій

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

  • Фаховий молодший бакалавр

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (ОПП Діловодство)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (ОПП Фінанси і кредит) (ОПП Фінанси, банківська справа та страхування)

073 Менеджмент (ОПП Організація виробництва)

075 Маркетинг (ОПП Маркетинг)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

081 Право (ОПП Право)

121 Інженерія програмного забезпечення (ОПП Інженерія програмного забезпечення) (ОПП Розробка програмного забезпечення)

172 Телекомунікації та радіотехніка (ОПП Телекомунікації та радіотехніка)

186 Видавництво та поліграфія (ОПП Видавництво та поліграфія)

193 Геодезія та землеустрій (ОПП Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання) (ОПП Землевпорядкування)

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (ОПП Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті)