Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Код спеціальності: 
072
Передумови: 
На базі ОКР молодший спеціаліст
Форма навчання: 
Денна форма навчання
Термін навчання: 
2 роки
Галузь знань: 
07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність: 
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Кваліфікація фахівця: 
бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування
Освітній ступінь фахівця: 
бакалавр
Сучасний бакалавр з фінансів банківської справи та страхування є висококваліфікованим фахівцем у сфері фінансів, банківської справи та страхування, який здатний розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми, які характеризуються комплексністю та певною невизначеністю умов, формувати та реалізовувати стратегічні і поточні плани розвитку підприємств, організацій, установ, забезпечувати їх фінансову стійкість, платоспроможність та конкурентоспроможність, надавати сучасні фінансові, банківські та страхові послуги. Саме таких фахівців зі спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування, готують у нашому коледжі.
Ви будете знати: 
Під час навчання Ви набуде таких навиків професійної роботи:
-Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).
- Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.
- Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.
- Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
- Здатність використовувати знання й практичні навички щодо особливостей організації фінансів: підприємств, фінансово-кредитних установ, бюджетних організацій, страхових організацій для прийняття ефективних управлінських рішень.
 
 
Ви будете вміти: 
- Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
- Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем
- Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.
- Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти.
 
- Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.
- Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.
 
Головні фахові дисципліни:
Політична економія
Мікроекономіка
Макроекономіка
Фінансовий ринок
Інвестування
Менеджмент
Фінанси
Банківська система
Фінансовий аналіз
Аудит
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Місцеві фінанси
Статистика
Гроші і кредит
 
 
Ви зможете працювати: 
на посадах керівника підприємств, установ, організацій, фінансового директора, фінансового аналітика, фінансового менеджера, керівника фінансових і економічних підрозділів, аналітика фондового ринку, фінансиста в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах, головного бухгалтера, керівника фінансової групи, директора страхової та аудиторської компаній, фахівця на ринку цінних паперів та ринку фінансових послуг тощо.
 
Працевлаштування
Наші випускники успішно працюють у сферах державних фінансів – установах Державного казначейства, фіскальних органах, регіональних фінансових управліннях, в комерційних банках, страхових компаніях, підприємствах різної форми власності, посередницьких підприємствах; біржах, інвестиційних компаніях; консалтингових організаціях.