Транспортні технології

Код спеціальності: 
275
Передумови: 
На базі 9 класів
Форма навчання: 
Денна форма навчання
Термін навчання: 
3 роки 10 місяців
Галузь знань: 
27 Транспорт
Спеціальність: 
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Кваліфікація фахівця: 
Фаховий молодший бакалавр з транспортних технологій (на автомобільному транспорті)
Освітній ступінь фахівця: 
фаховий молодший бакалавр

Фаховий молодший бакалавр з  транспортних технологій в умовах сьогодення  володіє професійними компетентностями в галузі транспорту зокрема, в сфері організації складської логістики, плануванні діяльності транспортного підприємства, має навички, виробничо-контролюючої, організаційно-управлінської та аналітичної роботи у сфері діяльності з організації процесів перевезення різноманітних вантажів і пасажирів при певних економічних і екологічних обмеженнях.

Головною особливістю професії фахівця з транспортних технологій є її важливість у більшості виробничо-технологічних процесів, що дозволяє випускникам бути затребуваними на підприємствах усіх форм власності від водія автотранспортних засобів до головного інженера АТП або директора АТП . Саме тому викладачі спеціальності прикладають зусилля для того щоб навчальна програма відповідала умовам і жорстким викликам сьогодення, а наші випускники були конкурентно спроможними на ринку праці.  

 

Ви будете знати: 

Протягом навчання Ви набудете таких навичок професійної роботи:

- здатність використовувати професійні знання для організації процесу перевезень вантажів і пасажирів;

- здатність до оцінки ефективності роботи діяльності АТП;

- здатність адаптувати діяльність АТП до змін потреб ринку транспортних послуг;

- здатність розробляти напрями перспективного розвитку підприємства;

- здатність визначати вплив і роль факторів на продуктивність і собівартість перевезень вантажів та пасажирів;

- здатність використовувати знання і практичні навички у сфері планування, раціональної організації і управління виробничою діяльності автотранспортного підприємства.

 

Ви будете вміти: 

- проводити аналіз діяльності автотранспортного підприємства;

- використовувати знання з організації та методології ведення обліку та ефективності роботи рухомого складу на підприємстві;

- використовувати знання і практичні навички у сфері раціональної організації та плануванні маршрутів перевезень;

- приймати оперативні рішення щодо виробничої діяльності;

- адаптувати роботу автотранспортного підрозділу відповідно до зміни потреб ринку;

- обирати раціональний рухомий склад для перевезення вантажів;

- організовувати роботу відповідно до чинного законодавства з охорони праці та безпеки навколишнього середовища;

- навички роботи в команді, демонструвати зацікавленість у нових ідеях і новаторстві,  застосуванні цифрових технологій у галузі;

- підвищувати рівень особистого, професійного та етично-морального розвитку.

 

Головні фахові дисципліни:

Основи логістики
Основи конструкції і експлуатації автомобілів;    
Спеціалізований рухомий склад та навантажувально-розвантажувальні механізми;                    
Паливно-мастильні матеріали;
Організація автомобільних вантажних, пасажирських та міжнародних перевезень;
Організація і планування діяльності підприємства;
Основи менеджменту та маркетингу;
Взаємодія видів транспорту;
Основи податкової системи та страхової справи;
Основи митного законодавства та митно-брокерська діяльність;
Транспортне право;
Транспортно-експедиційна діяльність;
Правила і безпека дорожнього руху;
Транспортна географія
Дослідження операцій у транспортних системах та інші.

 

Ви зможете працювати: 

Ви зможете обіймати посади фахівців у галузі транспорту, менеджера з логістики, логіст, диспетчер автомобільного транспорту, диспетчер з міжнародних перевезень, диспетчер служби перевезень, інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань, інженер-інспектор з контролю за використанням палива, диспетчер-інспектор,  інженер з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань, інспектор з охорони праці, ревізор автомобільного транспорту, агент з митного оформлення вантажів та товарів, агент із замовлень населення на перевезення, адміністратор пасажирської служби, експедитор транспортний, черговий по транспортно-експедиційному підприємству, помічник керівника, організатор з обслуговування перевезень ( на автотранспорті).

Працевлаштування

Наші випускники успішно працюють в державних установах галузі транспорту, транспортних компаніях, АТП, логістичних компаніях, транспортно-експедиторських підприємствах, митницях.

 

Презентація спеціальності