Кібербезпека та захист інформації

Код спеціальності: 
125
Передумови: 
На базі 9 класів
Форма навчання: 
Денна форма навчання
Термін навчання: 
3 роки 10 місяців (2 роки 10 місяців)
Галузь знань: 
12 Інформаційні технології
Спеціальність: 
Кібербезпека та захист інформації
Кваліфікація фахівця: 
Фаховий молодший бакалавр з кібербезпеки
Освітній ступінь фахівця: 
Фаховий молодший бакалавр

Механізми створення комплексної системи інформаційної та кібербезпеки сучасних інформаційних і інформаційно-комунікаційних систем, менеджмент інформаційної та кібербезпеки відповідно до міжнародних стандартів інформаційної безпеки серії ISO27К; механізми забезпечення інформаційної безпеки телекомунікаційних і комп'ютерних мереж, механізми забезпечення web-безпеки, безпеки банківських систем і систем електронної комерції, механізми розслідування інцидентів, управління ризиками та аудиту систем інформаційної та кібербезпеки, механізми захисту суспільства від сучасних спеціальних інформаційних та інформаційно-психологічних операцій, інформаційного впливу.

 

Ви будете знати: 
 • Архітектуру апаратного забезпечення комп’ютера;
 • Бази даних та основи SQL;
 • Системи захисту інформації;
 • Захищені комп'ютерні системи та мережі;
 • Інтернет-технології;
 • Інформаційно-психологічні впливи у кіберпросторі;
 • Мови програмування: Java, C ++, C #, Python;
 • Операційні системи та системне програмне забезпечення;
 • Організація секретного діловодства;
 • Основи інформаційної безпеки держави;
 • Основи системного аналізу;
 • Оцінка та управління ризиками;
 • Сучасні системи розмежування доступу;
 • Технології програмування;
 • Управління ресурсами інформаційних систем та ін.

 

Ви будете вміти: 
 • Створення, впровадження, моніторинг та вдосконалення систем менеджменту інформаційної безпеки підприємства та установи;
 • Проведення аудиту підприємств та установ щодо інформаційної безпеки;
 • Розробка та тестування програмного забезпечення по виявленню шкідливих програм і кібератак;
 • Розробка і використання програмних і програмно-апаратних комплексів кіберзахисту;
 • Проведення криміналістичної експертизи слідів кібератак в кібернетичному просторі;
 • Адміністрування захищених комп'ютерних і телекомунікаційних мереж;
 • Моніторинг критичних параметрів інформаційних систем;
 • Реагування на інциденти інформаційної безпеки;
 • Оцінка ризиків інформаційної безпеки та ін.

 

Ви зможете працювати: 
 • Спеціаліст з організації інформаційної безпеки;
 • Спеціаліст по захищеному мережевому адмініструванню;
 • Спеціаліст з розробки комплексних систем захисту інформації;
 • Спеціаліст з розробки захищеного програмного забезпечення на С / C ++ / C # / JAVA / PHP, MySQL, Oracle;
 • Спеціаліст з протидії атакам хакерів;
 • Спеціаліст по захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах;
 •  Фахівець з інформаційної безпеки банку, компанії;
 • Веб-розробник;
 • Спеціаліст з аналізу ризиків інформаційної безпеки;
 • 2529 Security specialist (ICT) (International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)).

Презентація спеціальності