Виховна робота

 

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету» визначає наступні напрями розвитку, які є взаємопов’язаними і для реалізації завдань за якими необхідна взаємодія адміністрації, структурних підрозділів, працівників та здобувачів освіти, а також їх громадських об’єднань:

 

ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

 1. Становлення інноваційної корпоративної культури якості, розвитку й співпраці працівників, студентів і випускників Коледжу на основі соціальної відповідальності.
 2. З метою розвитку цілісної особистості студента, поєднання фізичного, інтелектуального, емоційного та духовного розвитку молодої людини запровадження єдиної системи наставництва для студентів.
 3. Забезпечення розміщення на офіційному сайті Коледжу інформації, що сприятиме підвищенню іміджу Коледжу, українською та англійською мовами.
 1. Регулярна    підготовка    і     випуск    Вісника    циклових    комісій, присвяченого досягненням Коледжу, видатним співробітникам та випускникам.
 2. Розробка  брендової   політики   Коледжу,  виготовлення    рекламної продукції, логотипу, атрибутики Коледжу.

 

ВИХОВНА РОБОТА

Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету»

Виховна робота у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету» ґрунтується на засадах загальнолюдських цінностей і є важливим компонентом освітнього процесу.

Головною метою виховної роботи в коледжі є формування цілісної всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально-активної й національно свідомої, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, особистості, а також створення сприятливих умов для розвитку та формування високих професійних і моральних якостей студентської молоді, активної участі в громадському житті, поваги до законів держави, національної свідомості і самосвідомості, національної гідності, патріотизму, здорового способу життя, гуманізму, творчого і критичного мислення.

Виховний процес у коледжі здійснюється на засадах компетентнісно зорієнтованого розвитку особистості за такими основними напрямами роботи:

 • національно-патріотичне виховання
 • правове виховання;
 • професійно орієнтоване виховання;
 • здоров’язбережувальне виховання;
 • морально-етичне виховання;
 • екологічне та природоохоронне виховання;
 • родинно-сімейне виховання;
 • трудове виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • адаптація студентів нового набору.

Відповідно до мети на напрямків виховної роботи в коледжі визначено основні завдання:

 • виховання громадянина – патріота України, з активною соціальною позицією, формування національної свідомості та мислення, любові до рідної землі, шанування культури і традицій свого народу;
 • формування і розвиток культури спілкування та мовленнєвої компетентності студентів, вживання української мови як духовного коду нації;
 • сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу, кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, толерантності, поваги до честі і гідності особистості, глибокого зв’язку з природою тощо);
 • формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;
 • виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки - Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;
 • утвердження в студентському середовищі гуманістичних і демократичних засад як основи загальнолюдських стосунків, цивілізованого співіснування;
 • запобігання негативному впливу на свідомість і поведінку студентів інформації, що містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства тощо;
 • виховання загальнолюдських моральних якостей, духовних цінностей (правди, справедливості, милосердя, людяності, патріотизму, доброти та інших доброчинностей тощо);
 • виховання у студентів толерантного ставлення до людей з особливими фізичними потребами;
 • формування психологічно-практичної підготовки особистості до праці (усвідомлення соціальної значущості праці, формування прагнення сумлінно і відповідально працювати, дбайливо ставитися до результатів праці тощо);
 • популяризація здорового способу життя, формування  здоров’язбережувальної компетентності;
 •  виховання почуття прекрасного, розвиток творчого потенціалу, виявлення художньо-естетичних здібностей студентів;
 • вироблення екологічної культури, розуміння необхідності гармонії її відносин із природою;
 • забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами.

Виховна робота у коледжі здійснюється згідно з чинним законодавством, нормативними документами і актами Міністерства освіти і науки України та Положенням коледжу. Функції координатора виховним процесом виконує заступник директора з виховної роботи, реалізація завдань здійснюється відповідними підрозділами, відділеннями, цикловими комісіями, керівниками груп, органами студентського самоврядування тощо.

Виховний процес у коледжі ґрунтується на принципах виховання – вихідних положеннях, які визначають вимоги до змісту, організації, форм і методів виховання, а саме:

 • деполітизація виховного процесу;
 • єдність національного і загальнолюдського;
 • природовідповідність;
 • культуровідповідність;
 • інтеграція в соціокультурне середовище;
 • гуманізація;
 • пріоритет компетентнісного підходу;
 • естетизація довкілля;
 • демократизація;
 • диференціація та індивідуалізація виховного процесу;
 • науковість, безперервність і наступність виховання;
 • співдружність, співробітництво усіх учасників освітнього процесу;
 • компетентнісний та особистісно зорієнтований підхід до організації та реалізації виховної роботи зі студентами.

 

Головним організатором виховної роботи в групі, першим вихователем, консультантом і наставником є класний керівник, який спрямовує освітній процес здобувачів освіти, співпрацює з ними та їх батьками, викладачами, керівниками секцій, гуртків, практичним психологом, медичним працівником, організовує і проводить позааудиторну та культурно-масову роботу.

Традиційними формами реалізації виховного потенціалу студентської молоді в коледжі є такі:

 • тематичні тижні циклових та предметних комісій;
 • заходи до Дня української писемності та мови,  Шевченківських днів, Дня вишиванки, до дня народження Лесі Українки тощо;
 • зустрічі з членами спілки письменників України;
 • культурно-мистецькі заходи в Національній бібліотеці ім. Ярослава Мудрого та бібліотеці ім. Олени Теліги;
 • конкурси читців (проект «Нова Плеяда»);
 • тощо.

Студенти та викладачі систематично беруть участь у проектах: «Україна починається з тебе», «Україна в кожному із нас», у заходах до Днів пам’яті жертв Голодомору, флешмобах «Україна єдина»,  акціях «Запали свічку», «Моя родина в роки голодомору» та «Моя родина в роки Другої світової війни», конкурсах науково-пошукових робіт, фотоконкурсах « Герої Небесної Сотні», «Нескорені», участь у всеукраїнській акції «МОЛОДЬ ПРОТИ ВІЙНИ» до Дня Незалежності України, участь в загальнодержавному проекті «Місце шани та вдячності» та участь в онлайн-естафеті «Ми – нащадки козацької слави» присвячених Захисникам та Захисницям України, тощо.

Професійно зорієнтоване виховання реалізується завдяки великому внеску предметних комісій. Зокрема, у коледжі традиційно проводяться тематичні предметні тижні, що передбачають:

 • конкурси рекламних відеороликів;
 • презентації спеціальностей;
 • студентський форум «Телекомунікації та радіотехніки: вчора,сьогодні, завтра»
 • квесті «За знаннями»;
 • екскурсії на виставку електроніки та розваг СЕЕ;
 • просвітницькі заходи «Економічний двобій», «Економічний брейн -ринг»;
 • конкурси презентацій «Видатні бізнесмени сучасності»;
 • розробка і організація фан-зони «Я люблю КІУтЗ НАУ»;
 • конкурси «Вітальна листівка», «Фірмовий стиль»;
 • брейн – ринг «Поліграфічний Тезаурус»;
 • тощо.

Формування ціннісних орієнтацій та збагачення естетичного досвіду студентів коледжу відбувається завдяки організації культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на популяризацію традиційних і створення нових національних, історичних культурних традицій нашого міста та української держави, а також розвиток корпоративної культури коледжу:

 • «Посвята у студенти»;
 • флешмоб «Україна єдина!» до Дня Соборності України;
 • «День працівника освіти»;
 • «Осінній бал знайомств» для першокурсників;
 • конкурс студентських робіт з природних матеріалів «Осіння рапсодія»;
 • конкурси плакатів, електронних газет тощо;
 • «Міс коледжу» та «Містер коледжу» з нагоди відзначення Дня захисника України, Дня українського козацтва, Міжнародного жіночого дня,  Дня української хустки;
 • організація участі студентів у заході «Всеукраїнський радіо диктант національної єдності» до Дня української писемності та мови;
 • благодійні ярмарки для потреб поранених бійців АТО та ЗСУ;
 • конкурс «Серце на двох» до Дня святого Валентина;
 • виступи студентів на Фестивалях художньої самодіяльності «Історія моєї України в нотах», «З музикою в серці»;
 • «Новорічна феєрія»;
 • випускні вечори;
 • тощо.

Екологічне та природоохоронне виховання студентів є актуальним і важливим напрямком виховної роботи у ВСП «КІУтЗ НАУ». Студенти з першого курсу долучаються до участі у заходах, спрямованих на формування екологічної свідомості, охорони навколишнього середовища та бережливого ставлення до природи, серед яких:

 • тематичні заходи до Дня землі;
 • інформаційно-просвітницькі бесіди та заходи до Дня пам’яті Чорнобильської катастрофи;
 • конкурси «Біологія в житті людини», «Хімія в житті людини» тощо;
 • участь у толоках;
 • профілактичні заходи щодо правил безпеки життєдіяльності, евакуації у надзвичайних ситуаціях, питань пожежної безпеки тощо;
 • екскурсії до Національного ботанічного саду ім.М.М. Гришка НАН України, Ботанічного саду ім. О.В. Фоміна та ін.

              

Важливе місце у виховній роботі коледжу займає родинно-сімейне виховання та взаємодія з сім’ями студентів. Так, наприклад, систематично представниками коледжу та кваліфікованими спеціалістами Центру сім’ї Солом’янського району м.Києва проводяться тематичні інформаційно-просвітницькі заходи та лекції на теми: «Зародження життя», «Відповідальне батьківство», «Міфи та реальність інтимного життя».

Особлива увага приділяється комунікації та взаємодії представників коледжу з батьками (опікунами) студентів. Регулярно проводяться виховні години, батьківські збори. Завідувачі відділень та класні керівники інформують батьків про успішність та відвідування занять студентами в різний доступний спосіб: електронними чи поштовими листами, повідомленнями через чати телеграм, вайбер тощо.

З нагоди святкування Міжнародного дня студентів за успіхи в навчанні та активну участь у громадському, науковому, спортивному житті, кращі студенти відзначаються Грамотами та Дипломами; з нагоди святкування Дня сім’ї – батьки студентів отримують Подяки директора ВСП «КІУтЗ НАУ».

Адміністрацією та викладачами коледжу підтримується розвиток студентського самоврядування. Представники Студентської ради ВСП «КІУтЗ НАУ» включені до складу комісій, де розглядаються питання академічної успішності студентів, поселення їх в гуртожиток та ін., а також є членами педагогічної ради коледжу.