Право

Код спеціальності: 
081
Передумови: 
На базі 9 класів
Форма навчання: 
Денна форма навчання
Термін навчання: 
4 роки
Галузь знань: 
081 ПРАВО Спеціалізація «Правознавство»
Спеціальність: 
Спеціалізація Право
Кваліфікація фахівця: 
фаховий молодший бакалавр з права
Освітній ступінь фахівця: 
фаховий молодший бакалавр

Фаховий молодший бакалавр з права є фахівцем, підготовленим до професійної діяльності у сфері юридичної практики. Спеціальність «Право» забезпечує підготовку кваліфікованих фахівців у галузі права, які працюють для утвердження у суспільстві верховенства права та розвитку правової свідомості й правової культури громадян. Коледж надає глибокі знання системи права, навчає майстерному вмінню користуватися новим арсеналом юридичних засобів при розборі будь-якої справи, надає відповідний рівень професійної культури. Юрист - це одна з найбільш поширених, необхідних і високооплачуваних професій у цивілізованому суспільстві.

 

Ви будете знати: 

Під час навчання Ви набуде таких навиків професійної роботи:

- загальні консультації та складання юридичних документів:  свідоцтв про реєстрацію підприємств, статутів підприємств та інших документів, пов'язаних зі створенням підприємств,  патентів і авторських прав,  підготовку різних юридичних документів, заповітів, доручень тощо;

- консультаційні послуги та представництво в трудових суперечках;

- діяльність державних та приватних нотаріусів, судових виконавців, третейських суддів, експертів і арбітрів;

- надання юридичних послуг підприємцям;

- діяльність, пов'язана з консультуванням та представництвом в цивільних та кримінальних справах;

- консультуванням та представництвом у зв'язку з трудовими суперечками під наглядом професійного адвоката;

- діяльність, пов'язана з наданням консультацій з юридичних послуг нотаріальними конторами і приватними нотаріусами, державними нотаріальними архівами під керівництвом нотаріуса;

- консультації з питань комерційної діяльності і управління;

- діяльність  у сфері оподаткування;

- діяльність у сфері юстиції та правосуддя;

- діяльність в органах прокуратури (організаційно - технічне забезпечення діяльності) та ін.

 

Ви будете вміти: 

Головні фахові дисципліни:

- Конституційне право України

- Міжнародне право

- Адміністративний процес

- Кримінально-процесуальне право

- Організація судових та правоохоронних органів

- Історія держави і права зарубіжних країн 

- Цивільне, кримінальне, господарське,  екологічне,  аграрне, сімейне земельне, транспортне, нотаріальне та  фінансове право 

- Судочинство в господарських судах 

- Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

- Латинська мова 

- Ораторське мистецтво 

- Основи права Європейського союзу 

- Правове регулювання безпеки польотів 

- Право соціального  захисту

 

Ви зможете працювати: 

Випускники зі спеціальності «Право» зможуть працювати в різних державних та правничих установах України – Міністерстві юстиції, Конституційному Суді, Вищому Господарському Суді, Верховному Суді, Державній податковій інспекції, адвокатських об’єднаннях, правоохоронних органах та інше.

Презентація спеціальності