Анкетування

Шановні здобувачі освіти!

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інженерії та управління Національного авіаційного університету» запрошує вас долучитися до онлайн-опитування з метою розвитку ефективної комунікації та взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу, а також підвищення рівня надання освітніх послуг.

 

 

Анкета для здобувачів фахової передвищої освіти щодо критеріїв оцінювання

Анкета для батьків здобувачів освіти

Анкета для студентів випускних курсів

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти  щодо якості освітньої програми та задоволеності методами навчання та викладання в  ВСП «КІУтЗ НАУ»

Анкета відповідності організації та умов освітнього процесу очікуванням педагогічних та науково-педагогічних працівників ВСП «Фаховий  коледж інженерії, управління та землевпорядкування»