Національна науково-технічна конференція «Неруйнівний контроль і технічна діагностика»

22 листопада студенти-програмісти другого курсу (гр. 206, 207, 208) під керівництвом викладачів доц., к.т.н. Нечипорука В.В., Струтинської К.В., Іменинника І.В. прийняли участь у Восьмій Національній науково-технічній конференції «Неруйнівний контроль і технічна діагностика», що проходила у Міжнародному виставковому центрі.
Організатори виставки Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Міжнародний виставковий центр, Міжнародний комітет з неруйнівного контролю, Європейська федерація з неруйнівного контролю
та Міжнародне товариство з моніторингу стану.
Велику зацікавленість у студентів викликали сучасні робототехнічні системи, автоматизовані мережі управління технологічними процесами, 
системи автоматизованого контролю виробничих процесів, контрольне обладнання та прибори на транспорті та супутній інфраструктурі, технології в сфері захисту продукції від підробки і фальсифікації  та ін.