Круглий ст іл на тему «Розвиток сучасної юридичної науки за умови розбудови громадянського суспільства в Україні».

З нагоди Всеукраїнського тижня права 5 грудня 2016 року в коледжі викладачем Титок І.В. та студентами групи 212-П було проведено круглий стіл на тему «Розвиток сучасної юридичної науки за умови розбудови громадянського суспільства в Україні». У презентаціях та доповідях студентів  було наголошено, що розвиток України неможливий без дотримання гарантованих Конституцією України прав і свобод людини. На сьогоднішній день Ук раїна переживає складний період, але завдяки спільним зусиллям інститутів влади, громадських та правозахисних організацій українське суспільство послідовно наближається до рівня міжнародних стандартів як законодавчого, так і практичного забезпечення прав людини.