ПОРЯДОК формування рейтингу успішності студентів (курсантів) невійськових вищих навчальних закладів для призначення академічних стипендій