Підвищуємо якість освіти

24 жовтня 2017 р. викладачі Промислово-економічного коледжу НАУ взяли участь у роботі  науково-методичного семінару «Використання інформаційно-комунікаційних технологій як складова системи внутрішнього забезпечення якості освіти», що був організований кафедрою базових і спеціальних дисциплін Навчально-наукового  інституту неперервної освіти.

На семінарі прозвучали доповіді на теми актуальних освітніх та наукових проблем у галузі цифрових технологій та можливостей застосування ІКТ у навчальному процесі, а саме: «Cистема Moodle як засіб реалізації та забезпечення дистанційного навчання» (Бурбела О.О., завідувач лабораторії електронних засобів дистанційного навчання), «Порядок організації дистанційного навчання у ВНЗ» (Дрейс Ю.О., к. т. н., доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій професійної освіти), «Сучасні проблеми кваліметрії в управлінні навчально-виховним процесом» (Рева О.М., д. т. н., професор кафедри інформаційних технологій професійної освіти), «Інституційний репозитарій НАУ» (Фатич О.А., завідувач відділу інформаційного та програмно-технічного забезпечення НТБ), «Публікації в журналах, що входять до престижних наукометричних баз» (Хавара О.А., бібліотекар І категорії відділу інформаційно-аналітичної та довідково-бібліографічної роботи НТБ), «Сучасні візуальні технології» (Триколенко С.Т., ст. викладач кафедри основ архітектури і дизайну Навчально-наукового інституту аеропортів). 

Учасники семінару акцентували на актуальності порушених на семінарі питань у контексті реалізації освітньої стратегії «Європа–2020» та долучилися до обговорення таких важливих освітніх питань, як інноваційні технології в системі вищої освіти, застосування інформаційно-комунікаційних технологій і електронних засобів навчання для підвищення якості освіти, теоретичні та методичні засади використання ІКТ у навчальному процесі, можливості використання інтернет-ресурсів.