Студенти КІТУ НАУ – учасники VІ Міжвузівських соціологічних читань «Персоналії в соціології»

 

13 листопада 2018 року в межах вивчення курсу «Соціологія» та з метою підвищення рівня навчально-наукової діяльності студенти РПЗ-406 та РПЗ-407 під керівництвом доцента Литовченко І.В. взяли участь в VІ Міжвузівських соціологічних читаннях «Персоналії в соціології». Соціологічні читання проводяться в Національному авіаційному університеті шостий рік поспіль і вже стали доброю традицією кафедри соціології та політології.

Основною метою заходу було ознайомлення учасників читань з напрямками діяльності та науковими здобутками видатних представників соціогуманітарних наук, що зробили вагомий внесок у розвиток соціології: Р.Дарендорфа, Е.Дюркгейма, Г.Гарфінкеля, О.Конта, Н.Лумана, Дж.Міда, К.Маннгейма, К.Маркса, Т.Парсонса, Г.Спенсера, В.Хавієрста та багатьох інших.

Організація та проведення соціологічних читань на кафедрі соціології та політології сприяє поглибленому вивченню історії світової та вітчизняної соціологічної думки; підготовці до наукової діяльності здібних і активних студентів; розвитку навичок самостійної творчої роботи; вихованню творчого ставлення до наукового пошуку, потягу до самоосвіти, підвищення власної наукової активності.