Студенти коледжу –активні учасники Міжвузівських соціологічних читань в НАУ

Студенти коледжу –активні учасники Міжвузівських соціологічних читань в НАУ

 

3 жовтня 2019 року студенти коледжу взяли участь у VII Міжвузівських соціологічних читаннях «Персоналії в соціології», що проводяться кожного року в межах відзначення «Дня соціолога» в Україні в Національному авіаційному університеті на кафедрі соціології та політології. Студенти спеціальностей «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Комп’ютерна іженерія» - Бабак Олександр, Кабанов Максим, Коваліков Костянтин, Козир Маргарита, Лістровий Руслан, Цвик Олексій під керівництвом доцента Литовченко І.В. в межах вивчення курсу соціології долучилися до участі в міжвузівському студентському науковому заході і продемонстрували високий рівень підготовки і презентації доповідей широкому колу учасників.

Під час проведення заходу студенти коледжу мали можливість особисто познайомитися з відомими представниками соціологічної думки України – докторами соціологічних наук, професорами Хомерікі О.А. та Яковенко Ю.І., а також дізнатися про біографії та вагомий науковий внесок у розвиток соціології представників західної та вітчизняної наукової думки: Є.Головахи, О.Конта, Г.Зіммеля, Н.Паніної, Т.Парсонса, З.Фрейда, М.Чурилова, Я.Щепанського та багатьох інших.

Участь у соціологічних читаннях дає можливість отримати нові знання у галузі соціогуманітарних наук, розширити світогляд, вдосконалити навички підготовки наукової доповіді, самопрезентації та публічного виступу, а також встановити нові соціальні відносини та взаємозв`язки.