Науково-практичний семінар «Сучасні проблеми адаптації студентів»

Науково-практичний  семінар «Сучасні проблеми адаптації студентів»

  9 грудня 2019 року заступник директора Коледжу інженерії та управління Національного  авіаційного університету Литовченко І.В. взяла участь у науково-практичному семінарі «Сучасні проблеми адаптації студентів в системі ЗВО. Самореалізація та формування компетентності майбутніх фахівців». Захід відбувся на базі факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету за участю наукових працівників Інституту психології імені Г.С. Костюка.

Під час семінару учасники дізналися про особливості, ресурси адаптації (цінності і здібності), а також роль референтних осіб у процесах самоефективності і саморозвитку студентів у закладах освіти. Важливим для студентів і викладачів було обговорення питання можливостей та перспектив активної організаційної роботи зі студентами у позанавчальний час, що сприяє успішній адаптації, особистісному розвитку і професійному становленню майбутнього фахівця.