Студентське наукове товариство КІтУ НАУ: важливий вектор розвитку студентства коледжу

Студентське наукове товариство КІтУ НАУ: важливий вектор розвитку студентства коледжу

24 грудня 2019 року в Коледжі інженерії та управління Національного авіаційного університету відбулися загальні збори членів Студентського наукового товариства, основною метою діяльності якого є захист прав та інтересів студентів щодо питань наукової діяльності, підтримки наукових ідей, інновацій та обміну знаннями, а також всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів.

Основними питаннями порядку денного були: організаційні аспекти щодо вступу студентів до СНТ, вибори Голови та формування Ради СНТ КІтУ НАУ.

Відповідно до результатів відкритого голосування членів СНТ (згідно Положення про СНТ КІтУ НАУ), більшістю голосів Головою СНТ КІтУ НАУ було обрано студента групи 307-ІПЗ - Вишневського С.Я., а також сформовано Раду СНТ з найбільш активних, авторитетних членів СНТ, що мають досвід організаційної та наукової діяльності, у такому складі:

- Голова - Вишневський С.Я., студент групи 307-ІПЗ;

- заступник Голови - Куликов І.С., студент групи 307-ІПЗ;

- секретар - Мартинов М.Є., студент групи 307-ІПЗ;

- члени Ради – представники відділень:

  • Ткаченко А.С., студентка групи  202-ПТБ - відділення економіки та права ;
  • Гурина М.З., студентка групи 212-ВП - відділення телекомунікації та комп’ютерного дизайну;
  • Волнєйкін М.О., студент групи 307-ІПЗ - відділення інженерії програмного забезпечення.

- науковий куратор - Литовченко І.В., канд. філос. наук, доцент, заступник директора.

Основними функціями Ради СНТ є керівництво роботою СНТ, співпраця з цикловими комісіями та відділеннями, адміністрацією, а також Студентською радою коледжу, організація та проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів, конкурсів та інших заходів, співробітництво з громадськими і науковими об'єднаннями та установами, висвітлення діяльності та популяризація СНТ в інформаційних ресурсах та ін.