Ділова гра для економістів

 Ділова гра для економістів

Викладачі економічних дисциплін Ковальова Є.В. та Кондрашева О.М. провели для студентів ІІІ курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  груп 301-ПТБ, 302-ПТБ заняття у вигляді «Ділової економічної гри».

Впродовж заняття студенти продемонстрували здобуті знання з комплексу економічних дисциплін, показали вміння працювати у команді, проявили винахідливість та творчий підхід у виконанні поставлених завдань.