Шановні студенти та батьки!

Шановні студенти та батьки!

 

Під час загальнонаціонального карантину в нашій країні всі заклади освіти продовжують працювати з використанням технологій дистанційного навчання. З метою забезпечення ефективної організації освітнього процесу та виконання освітніх програм у КІтУ НАУ активно використовуються сервіси під ліцензією G-Suit for Education - інтерактивні платформи GoogleClassroom, GoogleMeet, GoogleForms, Zoom та ін.

Для всіх викладачів та студентів нашого коледжу створено корпоративні акаунти, які  надають їм безкоштовний доступ до вище зазначених платформ, що дозволяє організувати ефективний обмін інформацією, завантажувати навчальні матеріали та перевіряти практичні завдання, контролювати успішність студентів,  організовувати консультації у форматі відеоконференцій. У межах кожної дисципліни створено відповідні «Курси»  на платформі GoogleClassroom, а коди доступу до них розіслані студентам та кураторам груп.

Усі види навчальних занять викладачі здійснюють з використанням технологій дистанційного навчання відповідно до графіку навчального процесу, навчального плану та затвердженого розкладу. За підсумками виконання навчального навантаження викладачі здають звіти в електронному вигляді наприкінці кожного тижня.

Усі види практик студентів здійснюються за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій із використанням доступних джерел інформації, консультуванням керівників практики, врахуванням індивідуальних можливостей кожного студента та обов’язковим звітом (в електронному вигляді).

Під час дистанційного навчання викладачі систематично оцінюють знання та вміння студентів за підсумками виконаних завдань. Наголошуємо на тому, що в коледжі створені всі умови для забезпечення якісного освітнього процесу з урахуванням технологій дистанційного навчання.

При підведенні підсумків навчання в цьому році буде враховано особливий формат освітнього процесу (online-формат) та рекомендації МОН України щодо особистісного зорієнтованого ставлення педагогічного колективу до індивідуальних можливостей та обставин навчання кожного студента. Звертаємо увагу на те, що систематичне невиконання поточних завдань без поважних причин у GoogleClassroom може негативно вплинути на оцінку за ІІ семестр. Ми наполегливо радимо батькам узяти під контроль виконання завдань та в разі виникнення проблем розв’язати їх шляхом комунікації з викладачем - предметником.  

Тому, студентам важливо систематично брати участь в онлайн-заняттях, вчасно та відповідально опрацьовувати навчальний матеріал, виконувати завдання, дотримуючись вимог освітнього процесу та методичних рекомендацій викладачів, а батькам здійснювати моніторинг успішності навчальної діяльності студентів.

Сьогодні, у непростий для України та всього світу час, важливо зрозуміти, що майбутнє наших дітей залежить від кожного з нас! Дотримуйтесь основних правил карантину та отримуйте якісну освіту сьогодні, щоб бути впевненим у своєму майбутньому завтра!

 

З повагою

О. Пономаренко