Можливості інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні дисциплін соціально-гуманітарного циклу:

 

Можливості інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні

дисциплін соціально-гуманітарного циклу:

беремо участь у наукових заходах та відкритих лекціях

 

У квітні 2020 року представники коледжу стали учасниками наукових заходів та відкритих лекцій викладачів кафедри соціології та політології Національного авіаційного університету, що було проведено в онлайн режимі за допомогою платформи відеоконференцій Google Meet, серед яких:

  1. відкриті лекції з актуальних питань сучасного суспільства та соціально-гуманітарних наук:
  •  «Метод фокус-груп у соціологічному супроводі виборчих кампаній»;
  • «Релігійні конфлікти»;
  • «Політична культура та політична соціалізація»;
  1. Міжвузівський круглий стіл «Соціально-політичні науки в авіаційному університеті: стан і перспективи»;
  2. Всеукраїнський «круглий стіл» «Інформаційне суспільство як «суспільство мереж».

Основною метою участі в таких заходах є обмін досвідом, поглиблення знань, формування нових навичок у роботі зі студентами щодо особливостей викладання навчальних дисциплін соціально-гуманітарного циклу з використанням технологій дистанційного навчання та підвищення особистого науково-педагогічного рівня викладачів. Результати участі в «круглих столах» буде представлено у наукових збірниках матеріалів доповідей учасників заходів.