Участь КІтУ НАУ у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти»

Участь КІтУ НАУ у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти»

 

16 червня 2020 року викладачі та студенти Фахового коледжу інженерії та управління НАУ взяли участь у I Всеукраїнській науково-практичній конференції «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти» в Національному авіаційному університеті. Конференція відбувалася у режимі «он-лайн» на платформі Zoom.

Основною метою конференції було висвітлення актуальних питань, пов’язаних із розвитком дистанційної освіти в Україні, використанням сучасних інформаційних технологій в освітній діяльності навчальних закладів освіти, консолідації зусиль із розвитку нових навчальних інформаційних технологій.

У межах конференції учасники мали можливість долучитися до роботи у наступних секціях:

  1. Дистанційна освіта: становлення й проблеми розвитку.
  2. Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності студентів у процесі дистанційного навчання.

3. Актуальні проблеми якості освіти та технологій у середній та вищій школі.

4. Упровадження інноваційних, інформаційно-комунікаційних і комп’ютерних технологій та засобів навчання у професійній освіті.

Участь у конференції дозволила отримати нові знання і досвід наукової комунікації з питань  особливостей впровадження технологій дистанційного навчання, кореляції дидактики і цифрових технологій в освітньому процесі, можливостей сервісів Microsoft 365 для освіти, забезпечення якості вищої освіти на засадах державно-приватного партнерства, викликів організації навчання в Україні під час пандемії COVID-19, актуальних проблем якості освіти в європейській та світовій системах підготовки фахівців тощо.

Фаховий коледж інженерії та управління Національного авіаційного університету щиро вдячний організаторам та учасникам заходу за актуальні змістовні доповіді та організацію заходу на високому професійному рівні!