Науково-практична конференція«Інструментарій виховання в сучасних закладах освіти: реалізація творчих і соціально значущих програм, проєктів»

 

28 квітня 2022 року заступник директора з навчальної роботи Ігор Яровий взяв участь в науково-практичній конференції «Інструментарій виховання в сучасних закладах освіти: реалізація творчих і соціально значущих програм, проєктів». Конференція проходила в онлайн режимі на платформі ZOOM.

Конференції об’єднала широке коле науковців Інституту проблем виховання НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», ради директорів закладів фахової передвищої освіти м. Києва, освітян Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва й інших закладів освіти.

Мета конференції: підвищити рівень професійної компетентності педагогів з питань виховання дітей та молоді в умовах модернізації освіти.

Завдання:

1.    Поглибити та систематизувати знання про:

·       сучасні підходи, принципи виховання;

·       методичний інструментарій виховання сучасних здобувачів освіти;

·       інновації та перспективний педагогічний досвід.

2.    Сформувати вміння:

·       здійснювати самоаналіз та рефлексію власних професійних дій;

·       самостійно здобувати знання та застосовувати їх у виховній праці.

3.    Розвинути установку до:

·       саморозвитку професійної компетентності як засобу самореалізації у виховній діяльності з учнями та студентами.

Підводячи підсумки науково-практичної конференції, учасники зазначили, що інструментарій виховання в сучасних закладах освіти достатньо широкий.

На сьогоднішньому заході учасники поглибили та систематизували знання про сучасні підходи, принципи виховання, обмінялись досвідом використання та ефективної реалізації методичного інструментарію в освітньому процесі.

Маємо надію, що ідеї отриманні на конференції надихнуть педагогів на творчий підхід до справи, допоможуть по-новому подивитися на власну місію у навчанні і вихованні учнів.