Друга Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства»

 

10 листопада 2022р. викладач циклової комісії економіки та підприємництва Леся ГАВРУТЕНКО взяла участь в другій Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства». Співорганізаторами конференції були: Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти, Інститут цифровізації освіти НАПН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, Вроцлавський природничий університет (Республіка Польща).

Під час конференції відбувся обмін досвідом і обговорення питань цифровізації освіти в середовищі професіоналів-практиків в галузі діджиталізації суспільства, а саме:

1.Аналіз проблем, що виникли під час підготовки фахівців в умовах правового режиму воєнного стану.

2.Розвиток єдиного інформаційно-освітнього середовища закладів фахової передвищої освіти.

3.Напрями розвитку цифрових технологій в Україні. Ключові цифрові тренди.

4.Механізм упровадження підготовки фахівців у закладах вищої та фахової передвищої освіти України за змішаною та дистанційною формами освіти.

5.Якість підготовки фахівців в умовах правового режиму воєнного стану.

6.Міжнародний досвід підготовки фахівців у сучасних умовах.

7.Онлайн-освіта  дорослого населення.

8.Організація цифрового робочого місця педагога

9.Проєкти для студентів та випускників за участі роботодавців з метою побудови нової генерації молоді.

10.Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні та організація роботи бібліотек в умовах змішаної та дистанційної освіти.

11.Проєктування та створення якісного електронного освітнього контенту.

12.Цифрова безпека та комунікація в онлайні.

 

ФОТО