Засідання студентського наукового товариства

Науково-дослідна робота студентів в умовах сьогодення є важливим складником вищої та фахової передвищої  освіти. Вона сприяє формуванню наукового світогляду та особистісному професійному становленню, розвиває творче мислення та індивідуальні здібності, формує навички самостійної роботи, залучає талановиту молодь до науково-дослідної роботи циклових комісій, сприяє вихованню та підготовці майбутніх молодих учених.

Студентське наукове товариство коледжу, до складу якого були рекомендовані кращі студенти,  і яке є творчим осередком формування нових ідей та інновацій, 12 грудня провело своє засідання. Відповідно до  порядку денного обговорювалися організаційні питання та питання щодо проведення у другому семестрі 2022-2023 навчального року внутрішньоколеджійної студентської  науково-практичної конференції. Керував роботою товариства член-кореспондент АПН, професор НАУ Анненков Віктор Петрович.