Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти»

15 грудня 2022 року викладач циклової комісії економіки та підприємництва Леся ГАВРУТЕНКО взяла участь в VIIІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти».
Організаторами конференції були: кафедра педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО УМО НАПН України, Філія АТ «НЦПК «ӨРЛЕУ» Інститут підвищення кваліфікації педагогічних робітників у Жамбилській області (Казахстан), Тбіліський центр з підготовки й перепідготовки водіїв автотранспорту (Грузія), Національний університет «Запорізька політехніка», Університет Григорія Сковороди в Переяславі.
Метою конференції було обговорення актуальних проблем розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників в умовах воєнного стану, упровадження інноваційних технологій навчання в системі освіти дорослих, гуманізації неперервної професійної освіти; обмін досвідом з питань навчання, самовиховання та саморозвитку особистості у системі освіти дорослих.
Питання, які обговорювалися на конференції: освіта дорослих як чинник розвитку людського капіталу в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів; розвиток психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників в умовах воєнного стану; зарубіжний досвід підготовки конкурентоспроможних фахівців в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти; розвиток готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності в системі неперервної освіти; організація процесу навчання та виховання на гуманістичних засадах; удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах сталого розвитку; психологічний супровід освіти дорослого населення в умовах воєнного стану; використання відкритого контенту, відкритих освітніх ресурсів для розвитку ключових компетентностей замовників освітніх послуг.