Ділова гра «Економічний Брейн-ринг»

 

Викладачами Кондрашевою О.М. та Ковальовою Є.В. 23.02.2023р. було проведено бінарне заняття у вигляді ділової гри «Економічний Брейн-ринг» зі студентами ІІІ курсу економічного напрямку. Даний вид заняття сприяє поглибленню комунікативних, теоретичних та творчих здібностей у здобувачів освіти.

Учасники ділової економічної гри впевнено показали свої знання у вивчені економічних дисциплін, володінні понятійним апаратом, проявили свої навички роботи у команді, продемонстрували винахідливість та творчий підхід у виконанні поставлених завдань. А також вміння користування певними комунікаційно–інформаційними технологіями в процесі дистанційного навчання, що формує та розвиває одну з загальних компетентностей, а саме «Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій», що визначає здатність здобувача освіти успішно соціалізуватися, провадити професійну та подальшу навчальну діяльність.