Участь в Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції

 

 Викладач циклової комісії економіки та підприємництва Леся ГАВРУТЕНКО взяла участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти міжмовної комунікації та формування комунікативної компетентності сучасного фахівця», яка відбулася 21.02.2023р. Міжнародна науково-практична інтернет-конференції була проведена за участю Міжнародної академії прикладних наук в Ломжі (Республіка Польща), Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна), Західноукраїнського національного університету (м. Тернопіль, Україна) та Державного торговельно-економічного університету (м. Київ, Україна).

  Цей захід є підтвердженням того, що українська мова є живою та відкритою до змін та запозичень Учасники лекцій обговорювали межі між грамотністю та невіглаством у використанні побутової лексики в повсякденному спілкуванні.