«Педагогічні технології в роботі куратора (класного керівника) групи в умовах військового стану»

 
 
Викладач Леся  ГАВРУТЕНКО стала учасником практичного онлайн-семінару «Педагогічні технології в роботі куратора (класного керівника) групи в умовах військового стану», який був організований Державною установою «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти».
Тематикою заходу включала:
1.Педагогічна майстерність куратора групи в організації виховної роботи;
2.Психологічні засади попередження та розв’язання конфліктів під час освітнього процесу;
3.Превентивні заходи щодо профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія);
4.Студентське самоврядування як засіб соціалізації молоді;
5.Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості студентської молоді.
Дякуємо, організаторам за захід.