Участь у круглому столі

Заступник директора з навчальної роботи Ігор ЯРОВИЙ та голова циклової комісії філологічних дисциплін Ірина МАТЮШКО 10 березня 2023 року взяли участь у круглому столі “Тарас Шевченко - національний апостол, велетень у царстві духа”, присвяченому 209-ій річниці від дня народження поета.

 

ТЕМАТИКА КРУГЛОГО СТОЛУ

  1. Світоглядно-естетичне формування Тараса Шевченка, його ідейна і художня еволюція як зростання ґенія, релігійність та духовність, україно- й людиноцентризм. Історичні, філософські, морально-етичні, педагогічні тощо його погляди – свідчення універсалізму творця кодексу правди.
  2. Творчі осяги Тараса Шевченка усіх періодів у контексті розвитку вітчизняних мистецтва й культури, українознавчої науки, у детермінуванні історією й суспільно- громадським життям батьківщини. Спадщина Кобзаря як об’єднувальна національна і вселюдська цінність.
  3. Взаємодія у всіх періодах творчості Тараса Шевченка традицій і дерзновенного новаторства. Творення канону майстрів і власної школи на засадах художньої індивідуалізації Біблії, міфології і фольклору, історизму, тираноборчого пафосу і власної творчої фантасмагорії.
  4. Своєрідність образного мислення геніального поета, прозаїка і драматурга, експериментальний характер його творчості, культ волі людини й нації, активний гуманізм, справжній інтернаціоналізм, ідеали державності та братання народів.
  5. Унікальна невільницька творчість Тараса Шевченка як виклик режимній опресії України російським самодержавством, знаки доби й вияв остаточної істини у доробку національного генія.
  6. Політична сатира Тараса Шевченка як вияв радикалізму суспільно-політичних поглядів і антитоталітарної громадської позиції, вогненності його правди, що поділила всіх українців «на живих і мертвих» (П.Куліш).
  7. Українознавчі, історіографічні, літературно-критичні, мистецтвознавчі та джерелознавчі аспекти дослідження вершинного вияву національної літературної спадщини – доробку Тараса Шевченка (Наддніпрянщина й Західна Україна, діаспора: ХІХ-ХХІ ст.).
  8. Образ Тараса Шевченка у літературі, образотворчому, декоративно-прикладному тощо мистецтвах, його історична й сучасна наукова перцепція, спроби «руского міра» фальсифікувати й оббрехати національного пророка.
  9. На майданах гідности: Тарас Шевченко як натхненник та ідейний лідер, голос сумління і духовний батько відроджуваного ним українського народу під час революційних зрушень кінця ХХ – початку ХХІ ст. та російсько-української війни.
  10. Мовна картина світу митця, його літературно-мистецькі інновації, переклади і переспіви творів мовами народів світу. Світова велич Тараса Шевченка як митця і мислителя, етнопедагога, творця традиції літературної праці як подвигу, заклику та пророцтва.

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Андрущенко Віктор Петрович, ректор Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, дійсний член (академік) НАПН України, член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор

Табачніков Станіслав Ісакович, президент ГО «Національна академія наук вищої освіти України» та ГО «Міжнародна академія освіти і науки», доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, відмінник освіти України

Вернидуб Роман Михайлович, проректор з навчально-методичної роботи Українського державного університету імені М.П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор

Торбін Григорій Мирославович, проректор з наукової роботи Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, доктор фізико-математичних наук, професор