Зустріч членів Студентського наукового товариства з академіком Ю.Ф. Зіньковським

 

18 квітня 2023 р. відбулося чергове засідання Студентського наукового товариства спільно з керівниками наукових гуртків коледжу,  на якому виступив з доповіддю доктор технічних наук, професор, академік НАПН Юрій Францевич Зіньковський. Велика увага у його виступі була відведена проблемам необхідності  підвищення якості вищої та фахової передвищої освіти в Україні.  Підкресливши значення освіти як важливої сфери економіки, що здійснює безпосередній вплив на економічний розвиток України, Юрій Францевич виокремив низку факторів, що негативно впливають на освітній процес та загострюються  під час війни:

- низький рівень оплати праці освітян;

– недостатня забезпеченість навчальних закладів матеріальною базою;

– відсутність у більшості навчальних закладів науково-технічної та інноваційної інфраструктури;

 – неефективність наукової діяльності викладачів університетів, що мають у значно більшій мірі займатися науково-дослідницькою діяльністю, ніж це відбувається нині та ін.

Подолання цих проблем, приведення освіти України до європейських стандартів, а головне – підвищення її якості залишається однією з першочергових задач, не зважаючи на те, що наша держава знаходиться в умовах воєнного стану.

Світова практика свідчить, що підвищенню якості освіти та підготовки кадрів сприяє взаємодія закладу освіти з підприємствами реальної економіки, з науковими установами. Такий підхід дає змогу прискорити процес упровадження в навчальний процес інноваційних технологій. На думку Зіньківського Ю. Ф., в Україні потрібно скоротити чисельність здобувачів технічних спеціальностей в університетах, які займаються розробкою техніки, але збільшити чисельність підготовки інженерів, пов’язаних з її екслуатацією, ремонтом, профілактикою, адже техніка є досить складною та в більшості випадків імпортується до України з-за кордону. Важливим аспектом також залишається активний розвиток вітчизняної науки, осередком якої мають стати університети, але й інші заклади освіти, в тому числі й коледжі, мають бути залучені до цього процесу, а сама наука мати прикладний характер.

 Щиро вдячні Академіку за змістовну, цікаву та корисну інформацію, що спрямовує до активних дій!