Участь у роботі круглого столу «STEАM-ОСВІТА ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ»

 

24 березня 2023 року викладачі КІУтЗ НАУ Гришко Н.О. та Ткачук Н.Г. взяли участь у роботі круглого столу «STEАM-ОСВІТА ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ».

Організаторами заходу були Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Національний центр «Мала академія наук України», Кафедра UNESCO з наукової освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

Метою заходу було розглянути виокремлення теоретичних засад становлення STEAM-освіти, обговорення актуальних питань освітнього  простору STEAM, навчальних STEAM-практик і технологій.

Під час роботи круглого столу розглядалися питання: Що таке і чому STEAM? Особливості практики STEAM-освіти (освітній простір, програми, викладання і навчання). Наука, як інструмент пізнання світу, мистецтво, як інструмент самопізнання і самовираження людини. Роль STEAM-освіти в умовах війни та повоєнного відновлення України. STEAM на шляху персоналізації навчання. Можливості STEAM у гармонізації психологічного стану і збереженні здоров’я здобувачів освіти.
Перспективи STEАM з урахуванням інноваційних освітніх та суспільно-економічних викликів, в умовах війни та післявоєнного відродження країни. Стратегії, принципи та моделі STEАM-освіти.
Особливості реалізації STEAM напряму з дітьми різних вікових категорій. Можливості та шляхи впровадження STEAM у класно-урочну систему освіти. Інструменти і практики реалізації STEAM підходу в дистанційному форматі освіти. Дизайн інтегрованих STEАM-уроків/занять, приклади реалізації. Актуальні форми (гуртки, воркшопи, уроки в  музеї...), методи (експериментування, дослідження, арттерапія, піснетерапія, хромотерапія...) реалізації  STEAM підходу в освітніх закладах та за їх межами, у навчанні та відпочинку. STEАM на шляху до «навчального класу майбутнього».