ЗАСІДАННЯ ФАХОВОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

 

03 травня 2023 року відбулось чергове засідання фахового методичного об’єднання зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, що утворене ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти».

У засіданні взяла участь завідувачка відділення фінансів і менеджменту №8 Галина КОСТЕНКО (голова фахового методичного об’єднання) та викладачі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок закладів фахової передвищої освіти різних регіонів України.

Результатом роботи ФМО протягом січня-квітня 2023 року  стало затвердження Типової освітньо-професійної програми спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок.