Участь у роботі Всеукраїнської міжгалузевої науково-практичної онлайн-конференції «Україна на шляху відновлення: завдання науки і освіти в європеїзації держави»

 

17–19 травня 2023 року викладачі КІУтЗ НАУ Гришко Н.О., Ткачук Н.Г. взяли участь у роботі Всеукраїнської міжгалузевої науково-практичної онлайн-конференції «Україна на шляху відновлення: завдання науки і освіти в європеїзації держави» яка проводилася в межах Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти». Організаторами заходу виступили: Національна академія наук України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут історії України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса, Інститут всесвітньої історії, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди, Інститут соціальної та політичної психології, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Інститут обдарованої дитини, Всеукраїнська газета «Освіта і суспільство».
Серед питань, які обговорювалися під час під час конференції були: інновація VS традиція: філософський, історіософський, історичний дискурс; alter ego України після війни: соціальні і психологічні детермінанти розвитку; освіта у трансформаціях України: першочергові завдання; обдаровані діти і обдарованість: сьогодення і перспектива.