Видання монографії

Вийшла з друку монографія Ярового І.М., к.е.н., члена-кореспондента ГО «Міжнародна академія освіти і науки», заступника директора з навчальної роботи ВСП «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету»:

Спеціальності фахових коледжів України:  аналіз конкурентоспроможності  та перспективи розвитку

Рецензенти:   

Анненков В.П. – кандидат педагогічних наук, професор Національного авіаційного університету, Заслужений вчитель України, Заслужений працівник освіти України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України

Зіатдінов Ю.К. – доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Дійсний член (академік) Аерокосмічної Академії України, в.о. директора ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»

У даній монографії проведено аналіз конкурентоспроможності спеціальностей фахових коледжів України та запропоновані рекомендації щодо їх підвищення та розвитку.

Результати дослідження можуть бути корисні для управлінців освітніх закладів, викладачів, здобувачів освіти та всіх зацікавлених у покращенні якості фахової передвищої освіти в Україні.