Професійно-орієнтований навчально-виховний захід в приміщенні Бібліотеки ім. О.Теліги

25 вересня 2023 року  здобувачі освіти з підготовки фахівців за Освітньо-професійною програмою «Діловодство» під керівництвом викладача спеціальних дисциплін Богінської Антоніни провели професійно-орієнтований навчально-виховний захід в приміщенні Бібліотеки ім.О.Теліги.

На цьому заході студенти дізнались про особливості підготовки фахівців спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. У заході брали участь представники груп 573-Д-1 (Пєхова Софія, Мурашко Вероніка, Ольшанський Герман, Приймак Кіра, Страховська Маргарита, Чорнобров Владислав), Д-26 ( Богомолова Аліна, Солтинчук Даря, Зерницька Марина, Євдокімова Карина, Мотолиженко Катерина, Шамота Марина), Д-36 (Власенко Катерина, Пушкаренко Наталія, Машевець Дарія). Саме такі заходи підтримують інтерес до обраного фаху, формують розуміння значимості  майбутньої професії.