Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми формування ціннісно-моральних орієнтацій студентів як детермінанта освітньої діяльності закладів фахової передвищої освіти»

12 жовтня 2023 року Ігор Яровий, кандидат економічних наук, член-кореспондент Міжнародної академії освіти і науки, заступник директора з навчальної роботи ВСП «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету» (м. Київ) виступив з доповіддю на тему: "ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ЗАДОВОЛЕННЯ БАЗОВИХ ЕМОЦІЙНИХ ПОТРЕБ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙНИ" на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми формування ціннісно-моральних орієнтацій студентів як детермінанта освітньої діяльності закладів фахової передвищої освіти»

Програма конференції