Участь колективу комісії транспортних технологій у конференції

 
Викладачі циклової комісії транспортних технологій  взяли участь у роботі ХXІV Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки», присвяченій 123-й річниці з дня народження видатного вченого у галузі землеробської механіки, академіка ВАСГНІЛ, РАСГН, НААН України, чл.-кор. НАНУ, д.т.н., професора Петра Мефодійовича Василенка, яка відбулась 17–19 жовтня 2023 року.
Основна тематика і мови конференції:
Стан та перспективи розвитку сучасної землеробської механіки.
 Механіко-технологічні процеси, робочі органи та машини для рослинництва.
 Механіко-технологічні процеси, робочі органи та машини для тваринництва.
 Смарт-технології машиновикористання, інженерний менеджмент, технічний сервіс.
Транспортні технології та логістика.
 Історія аграрної освіти і науки.
Викладачем Олексієм Воронковим була подана теза до Збірник тез доповідей XХІV Міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми землеробської механіки" (17–19 жовтня 2023 року). STRUCTURE DIAGRAM OF GPS TECHNOLOGY CONTROL OF TRANSPORT OPERATION OF GRAIN TRANSPORTATION FROM FIELD "Структурна схема GPS технології контролю транспорту при перевезенні зерна з поля"