Cпівробітництво між Відокремленим структурним підрозділом «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету»

8 грудня 2023 року відбулось підписання договору про співробітництво між Відокремленим структурним підрозділом «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету» та Інститутом професійної освіти Національної академії педагогічних наук України. Під час зустрічі з представником лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах зазначеного Інституту кандидатом педагогічних наук Олександром Ямковим договір підписав виконуючий обов’язки директора Коледжу, кандидат технічних наук Юрій Шмельов. Згідно підписаного договору на базі Інституту передбачена можливість проходження технологічної та переддипломної практик студентами Коледжу та підвищення кваліфікації викладачів і співробітників.