ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ З ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ

11 січня 2024 року викладачем фінансово-економічних дисциплін, кандидатом економічних наук, спеціалістом вищої категорії Павлом Правдивцевим було успішно завершено проходження нового дистанційного курсу «Фінансова грамотність для освітян» на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus та отримано сертифікат (30 годин, 1 кредит ЄКТС).
 
Цей курс був розроблений Національним банком України із залученням провідних експертів фінансового ринку України, за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у партнерстві з Державним секретаріатом з економічних справ Швейцарії (SECO) та Фондом ефективного врядування Великої Британії (GGF).
 
Під час проходження курсу викладач опанував:
  • базові принципи функціонування фінансової та банківської системи України;
  • методи попередження випадків фінансового шахрайства та захисту своїх прав як споживача фінансових послуг;
  • особливості належного формування податкової, інвестиційної культури та культури благодійництва.
  • сформував:
  • компетентність з управління власними фінансами та ефективного використання банківських та небанківських продуктів;
  • професійні та предметні компетентності педагога за напрямом «Підприємливість та фінансова грамотність».