Ззвіт про проведення бінарного заняття "Основи діловодства"

06 лютого 2024 року викладачкою циклової комісії журналістики, діловодства та філології Антоніною Богінською, викладачкою  та  старшим інспектором з кадрів Оксаною Волошиною проведено бінарне практичне заняття для студентів групи ОВ-22 з дисциплін: «Діловодство»  ОПП Організація виробництва. У результаті проведеного заняття викладачі визначили роль участі практичного фахівця в проведенні практичного  заняття як дієвого засобу активізації  практичної діяльності майбутніх організаторів виробництва.

У ході заняття здобувачі освіти набули наступних компетенцій: здатність застосовувати законодавчі акти  щодо укладання і оформлення реквізитів документів, здатність до розміщення реквізитів  та здатність до укладання та оформлення бланків документів,  здатність до укладання шаблонів документів .

Запропоноване практичне бінарне заняття сприятиме  кращому засвоєнню матеріалу, підвищенню зацікавленості  з дисципліни «Діловодство» як допоміжної дисципліни професійного напрямку ОПП Організація виробництва.