Звіт про проведення бінарного заняття з дисципліни: «Видавнича справа та редагування»

07 лютого 2024 року викладачем циклової комісії журналістики, діловодства та філології Віталієм Литвиненком, було проведено бінарне практичне заняття для студентів групи 320 Ж-3  з дисципліни: «Видавнича справа та редагування»  ОПП Журналістика спільно з журналістом, блогером, ведучим Чернявським Валентином Васильовичем.

У ході заняття здобувачі освіти набули наступних компетенцій: здатність застосовувати практичні навички з книгодрукування, підготовка тексту, роль та задачі редактора та коректора, а також мали можливість отримати практичні поради від Валентина Чернявського щодо застосування тексту в практичній діяльності та польових умовах. Студенти мали можливість у діалоговому режимі поспілкуватися з журналістом-практиком та порівняти набуті знання з їх практичним застосуванням.

Запропоноване практичне бінарне заняття сприятиме  кращому засвоєнню матеріалу, підвищенню зацікавленості  з дисципліни «Видавнича справа та редагування» як допоміжної дисципліни професійного напрямку ОПП Журналістика.